whatsapp iletişim

Keman Çalmaya Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Keman öğrenmeye merakınız varsa, keman genel olarak ilgi alanınız içindeyse ve bununla ilgili bilgi arayışı içerisindeyseniz keman hakkında bilgi alabileceğiniz en detaylı sayfayı buldunuz demektir! İddia ediyoruz ki bu yazıyı okuduktan sonra kemanı A’dan Z’ye öğrenmiş olacak ve bütün sorularınızın cevaplarını almış olacaksınız.

Sizi daha fazla bekletmeden konumuzda değindiğimiz konu başlıklarından bahsedelim;

 • Kemanın tarihçesi
 • Kemanın özellikleri
 • Keman çeşitleri
 • Kemanın parçaları
 • Keman markaları
 • Keman boyutları
 • Keman çalmaya başlamadan önce bilinmesi gerekenler

1. KEMANIN TARİHÇESİ

Kemanın tarihçesi ile ilgili detaylara geçmeden önce, kemanın tarihsel gelişiminde ön plana çıkan dönüm noktalarını özet geçebiliriz:

 • Keman gibi bütün telli ve yaylı çalgıların esinleniş noktası ok ve yaydan gelmektedir. Geçmiş dönemlerde bu ikilinin kullanılması durumunda belli bir tonda sesin çıktığı farkedilmiş ve tel sayısını arttırma yönüne gidilerek yeni enstrumanların keşfi başlamıştır.
 • Kemanın çıkış yeri belirsizdir, ancak ortaya konulan teoriler kemanın şu an ki görüntüsüne benzeyen ilk kemanın 14. Yy’da İtalya’da üretildiğini göstermektedir.
 • Rebec, Viel, Lie de Braci farklı ülkelerde üretilen ve kemanın ilk modern örnekleri olarak gösterilen kemanlardır.
 • Keman 1600-1800’lü yıllar aralığında modern formunu ana hatlarıyla almış, son değişiklikler kalıcı olarak 1900’lü yılların sonların gerçekleştirilmiştir. Böylece günümüzdeki keman ortaya çıkmıştır.
 • Kemana gösterilen ilginin artmasıyla birlikte keman orkestralarda 1. ve 2. keman olarak kategorilerde yerini almış, hem eşlik hem de solo enstruman olarak popülerliğini sürdürmüştür.
 • Eski dönemlerde Türkler arasında Viola deAmor olarak adlandırlan keman, Türklerin kullandığı sine kemanının unutulmasıyla birikte Klasik Türk Musikisinde yerini almış, bu sürece kadar halk arasında keyifle dinlenen bir enstruman olmuştur.
 • Çok geniş ses aralığından dolayı bir çok müzikte tercih edilen bu müzik aleti, arabeskten caza, rapten rocka kadar bir çok farklı müzik türünde kullanılmaktadır.

Kemanın ortaya çıkış yeri için kaynaklarda kesinleştirilmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak keman gibi çeşitli yaylı müzik aletlerinin, Orta Asya göçebe atlı kültürüne dayandığına dair bulgular bulunmaktadır. Kazak kopuzu gibi enstrumanlar bu konuya kanıt olarak gösterilmekte ve bu enstrumanların İpek Yolu vasıtasıyla önce Çin, sonrasında Hindistan ve Orta Doğu bölgelerine geçiş yaptığı bilinmektedir.

Keman gibi enstrumanlarında yer aldığı telli-yaylı çalgılar ailesinin ortaya çıkış noktası ok ve yaydan gelmektedir. Ok ve yayın kullanımı esnasında okun yaydan çıkması esnasında belli bir tonda çıkan ses insanların ilgisini çekmiş ve tel sayısı arttırılarak, enstrumanların ilkel ilk halleri keşfedilmeye başlanmıştır.

Görüntüleri günümüzdeki kemana çok fazla benzemese de litra ve bandura isimli iki etnik müzik aleti kemanın atalarını oluşturmaktadır. Bu iki müzik aletinin yavaş yavaş geliştirilmesiyle birlikte aşağıdaki enstrumanlar türemiş ve onlarında geliştirilmesiyle günümüz kemanı elde edilmiştir.

İşlevsel ve görsel olarak günümüzün keman modellemesine en uygun ilk örnekler öncelikle 14. Yy’da İtalya’da yapılmış ve ardından da keman Avrupa’da daha da rağbet görmeye başlamıştır. Modern kemanın atası sayılabilecek Viel, Rebec ve Lira da Braci gibi çeşitli ülkelere ait yapılmış keman örnekleri, günümüzdeki kemana en benzeyen modellemelerdir.

Günümüzde hala Türkiye dahil çeşitli müzik okullarında metotları okutulmaya devam eden Lavingac ise kemanın, Türklerin Oğuz Kemençesi adlı sazından türetildiğini öne sürmüştür. Bu anlamda ileri sürülen bir kaç rivayet ise Arap enstrumanı olan rebabın gelişmiş halinin keman olduğu yönünde fikirler mevcuttur.

16 ve 17. Yy’da ortaya çıkan Antonio Stradivarius, Nicolo Amati, Giuseppe Guarneru, Paolo Maggini gibi bir çok usta keman yapımcıları ise kemanın çağdaş görüntüsünü almasını sağlamış, bu değişikliklerden sonra 19. Yy’da keman üzerinde minimal değişimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu ustaların özellikle de Antonio Stradivarius’un orjinal kemanlarının günümüzde milyonlarca dolara satıldığını da belirtmeden geçmeyelim. 🙂

Keman tarihçesi elbette bu kadarla da bitmiyor. Keman popülerliğinin artmasıyla birlikte çeşitli besteciler tarafından orkestralara dahil ediliyor ve hala hem solo hem de eşlik enstrumanı olarak sıkça kullanılmaya başlanıyor ve keman tarihçesinin gelişimini sağlayan besteciler, kemanla ilgili besteledikleri eserlerle kemanın zirveye yerleşmesine öncülük ediyorlar.

Keman tarihi içerisinde ilk keman bestecileri olarak yer alan önemli müzisyenler şöyle sıralanmaktadır;

 • Giovanni Gabrieli
 • Giuseppe Torelli
 • Karlo Farina

Keman için çeşitli besteler yaparak, kemanın tarihi gelişim sürecine desteği çok olan sanatçıları da şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Antonio Vivaldi
 • Paganini
 • S. Bach
 • Sarasate
 • Tartini

2. KEMANIN ÖZELLİKLERİ

Keman çalmak isteyen bir çok kişinin merak ettiği bir konudur kemanın özellikleri. Peki hem görüntüsüyle hem de sesiyle bizi derinden etkileyen bu müzik aletini diğer enstrumanlardan ayıran kendine özgü özellikleri neler? Hemen inceleyelim, işte kemanın özellikleri;

 • Telli-yaylı çalgılar ailesine üye perdesiz bir müzik aletidir ve 4 telli yapıya sahiptir.
 • Keman yastığı adı verilen bir aparat yardımıyla çene ile omuz arasına konumlandırılarak çalınır.
 • İnsan ses genişliğini, oktav bazında en iyi ifade eden enstruman olarak bilinmektedir.
 • Sol el ile nota basma işlemi gerçekleşirken, sağ el arşeyi çekmekle görevlidir.
 • Kemanda yanların içeri doğru basık olması yayın daha rahat hareket etmesini sağlar.
 • Gövde boyu yaklaşık 36 cm kadardır, bu bazen 1-3 cm oranında değişiklik gösterebilir.
 • Kemanın yapım aşamasında farklı boyutlarda 84 parçadan yararlanılmaktadır.
 • Kemanın gövdesini oluşturan alt ve üst kapaklar hafif eğimli olarak üretilmiştir, bunun sebebi ise tellerin oluşturduğu ağırlığa karşı direnç oluşması ve kapağın çökme yapmaması içindir.
 • Keman telleri köprü adında bir parçanın üstünden geçirilerek uçları önce burgu adı verilen kulak bölümüne geçirilir ardından da tellerin en alt kısmı fikslerinde yer aldığı kuyruk bölümüne takılır. Bu sayede köprünün de aracılığıyla sesin üst kapağa ulaşması sağlanır.
 • Burgu adında bulunan 4 adet çevirme çubuğu, kemanın istenilen sese ulaşmasını sağlamak adına ileri ya da geri şekilde hareket ettirilerek, sesin kalınlaşması ya da incelmesi sağlanır.
 • Gövdenin arasında döşenmiş olan baş çubuğu adında bir parça, kemanın tamamında sesin iletimine yardımcı olmaktadır.
 • Alt kapakla üst kapağın arasında ( gövdenin boşluk kısmında) yer alan can direği ise hem üst kapakla alt kapağın olası baskılara karşı zarar görmemesi hem de kemanın içerisinde oluşan sesin tüm bölümlerine ulaşmasını sağlar.
 • Kemanın ön yüzünde sağ ve solda olmak üzere bulunan ‘f’ harfi şeklindeki iki boşluk ise, kemanın içerisinde oluşan titreşimlerin dışarıya aktarılmasından görevlidir. Bu sayede kemanın sesi daha yüksek çıkmaktadır.
 • Kemanın yapım aşamasında kullanılan cila, kemanın sesinin kaliteli olmasında çok önemli bir etkendir. Gomalak ve suni cila keman yapımında en sık kullanılan 2 cila türüdür. Gomalak cila en kaliteli cila çeşididir ve kemanın sesinin açık olmasını, kolay yıpranmamasını sağlar. Ancak suni cila kemanın sesini kapatıcı özelliğe sahiptir ve keman üzerinde etkin bir koruma sağlamaz.

Keman icracılarına Türk musikisinde ‘kemani‘, klasik batı müziğinde ‘kemanist’ ya da yabancı terminolojisiyle ‘violinist’ adı verilmektedir.

3. KEMAN ÇEŞİTLERİ

Kemanlar yapım aşamasında 3 farklı türde incelenebilmektedir. Bunlar; fabrikasyon, el yapımı ve elektro kemanlardır. Fabrikasyon ve el yapımı kemanlar çalışma sistemi olarak birbiriyle aynıyken, elektro kemandan yüksek ses bir amfi aracılığıyla alınmakta ve kemanın çalışma prensibini elektrik oluşturmaktadır. Gelelim bu kemanlar hakkında bilgileri açıklamaya;

a) Fabrikasyon Kemanlar

Herhangi bir el işçiliği bulunmayan, makinelerle standart kalıp ve seri üretim şeklinde üretilen, el yapımı kemanlara göre düşük kalite kemanlardır. Bu kemanların yapımında genellikle kontrplak malzeme kullanılmakta olup, satın alınacak fiyatın artmasıyla birlikte fabrikasyon ağaç kemanlarda bulunabilmektedir.

b) El Yapımı Kemanlar

Kemanın gövdesinden burgusuna kadar her detayının bir usta tarafından yapılmasıyla oluşmuş kemanlardır. El yapımı kemanlar, keman sınıfının en kaliteli kemanlarıdır ve yapan ustaya bağlı olarak kalitesi değişiklik göstermektedir. El yapımı kemanlarda genellikle ladin, akçaağaç, gül ağacı kullanılmakta olup, burgu, çenelik, kuyruk ve fiks gibi bölümlerin yapımında ise abanoz ya da tik ağacı kullanılmaktadır.

c) Elektro Kemanlar

Ses üzerinde oynamaların yapılabildiği, sesin dışarıya amfiler yardımıyla daha yüksek olarak iletilebildiği keman türüdür. Bu kemanlar genellikle piyasada sahne alan müzisyenlerin tercih ettikleri kemanlardır. Bu kemanların görüntüsü ‘’s‘’ harfini andırmakta olup, normal kemanlara göre oldukça ağır bir yapıdadırlar.

Yüzyıllardır çeşitlenerek günümüze gelen kemanın çeşitleri bunlarla sınırlı değildir. Kemanlar boyutlarına göre, yapımına göre ve yapısına göre pek çok çeşide ayrılmaktadır. Keman çeşitleri hakkında daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız ilgili linke tıklayabilirsiniz.

4. KEMANIN PARÇALARI

Keman çalan her kişi kemanının ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve olası bir sorunda problemin kökenine inebilmek adına keman parçaları konusuna hakim olmalıdır. Eğer ki keman parçaları ve aksesuarları hakkında yeterli bilgiye sahip olursanız hem her problemde birine yaptırmak için bir ödeme yapma zorunluluğundan kurtulur hem de keman hakkındaki bilgi skalanızı genişletebilirsiniz.

Kemanın bölümleri 7 temel parçadan oluşmaktadır. Bu parçaların yanında yardımcı aksesuarlarda yer almaktadır. İşte keman parçaları ve isimleri;

 • Ön kapak/göğüs
 • Arka kapak/sırt
 • Salyangoz, burgular, klavye, perdelik, sap
 • Yanlık
 • Arşe, teller
 • Çenelik
 • Kemanın kuyruğu, eşik, can direği

a) Kemanın Ön Kapağı – Göğüs Bölümü

Kemanın yüz kısmı olarak bilinen ön kapak, çoğu zaman göğüs bölümü olarakta adlandırılmaktadır. Kemanın ön kapağının kalitesi, kemanın genel anlamda tonunu etkileyen ilk parçalardan biridir. Bu yüzden eğer ki kaliteli bir keman satın almak istiyorsanız dikkat edeceğiniz ilk keman parçaları arasında gövdenin olduğunu unutmayın.

Kemanın ön kapağının yapımında genellikle çam, ardıç ya da ladin gibi ağaçlar kullanılmaktadır, ancak isteğe ya da ustanın tercihine göre farklı ağaç çeşitleri de ön kapak yapımında kullanılabilmektedir. Yine göğüs bölümünün üzerinde ‘’f’’ harfine benzeyen biri sol biri sağda olmak üzere yerleştirilmiş iki adet ses boşluğu bulunmaktadır. F deliklerinin görevi kemanın içerisinde oluşan titreşimi dışarı aktarmaktır.

Keman sesinin güzelliği ve istenilen tonun elde edilmesi için uygulanan cila ve uygulama sistemi de oldukça önemli bir faktördür. Kemanın tüm ahşap yüzeyine cila uygulansa da kısaca bu konuda da bilgi verelim. Kemanlara uygulanan 2 cila tipi bulunmaktadır. Bunlar; suni ya da gomalak ciladır. Suni cilalar düşük kalite kemanlarda tercih edilirken, el yapımı kemanlarda genellikle gomalak cila tercih edilmektedir.

Gomalak cila tamamen organik bir yapıdan oluşmasından dolayı keman ağacının rahat hava almasını sağlar ve suni cilaya göre dış etkenlere karşı daha aktif bir koruma sağlar. Bu yüzden kemanın sesi kullanıldıkça daha fazla oturmaya ve güzelleşmeye başlar.

b) Sap – Salyangoz – Klavye – Burgular – Perdelik

Klavye, keman tuşe si olarak bilinen keman bölümüdür. Keman tuşesi yani klavye, parmakların basıldığı, gövdenin üstünde bulunan siyah alandır. Kaliteli bir klavye, hem parmakların daha rahat hareket etmesine olanak tanırken, hem de sesin daha doğru yansıtılmasını sağlar. Bu yüzden klavye ölçülerinin tam doğru olması oldukça önemlidir ve çok ince işçilik isteyen bir noktadır.

Ayrıca kaliteli kemanlarda bu bölge abanoz ağacından üretilmektedir, ancak fabrikasyon kemanlarda genellikle buraya abanoz görüntüsü verilmek adına tahta üstüne siyah boya atılmaktadır. Keman salyangozu kemanın en uç noktasında bulunan ve gerçek anlamda salyangoza benzediği için bu isimle adlandırılan bir parçadır. Ayrıca keman salyangozu ’’keman sapına ne denir?‘’ sorusunun cevabıdır.

Klavyeden sonra gelen bölgenin tamamı sap olarak adlandırılmaktadır. Bu alanda burgular ve salyangoz bulunmaktadır. Sap, bu parçalarla klavyenin bağlantısını sağlamaktadır ve yine akort bu bölgede bulunan burguların saat yönünde ya da tersi yönde çevrilmesiyle yapılmaktadır.

Perdelik bölümü ise klavyenin tam bitiminde bulunan ve tellerin klavyeye değmeyecek yüksekliğe ulaşmasını sağlayıp, burgulara iletimini sağlayan ve köprü görevi gören küçük bir parçadır. Yine bu keman parçasının da kuvvetli baskıyı kaldırabilmesi açısından abanoz üretimi olması tercih edilmelidir.

c) Kemanın Arka Kapağı – Sırt Bölümü

Kaliteli bir ton elde etmek amacıyla çoğunlukla akçaağaçtan üretilen arka kapak, ön yüzeyde olduğu gibi yine tonun karakteristik yapısını belirleyen kemanın bölümleri arasında yer almaktadır. Akçaağaç dışında da arka kapak üretimine rastlansa da bu kemanların fiyatları akçaağaç olanlara göre biraz daha hesaplı olmaktadır. Ayrıca sırt bölgesine konumlandırılmış hiç bir aksesuar ya da parça bulunmamaktadır.

d) Kemanın Yanlıkları

Kemanda yanlıklar alt ve üst kapağı birbirine sabitlemek amacıyla ve aradaki boşluğu doldurup, sesin içeride dönmesini sağlamaktır. Ara parça olan yanlıklarda ağaç tercihi genellikle akçaağaç olsa da bazen yine yapan ustanın tercihine bağlı olarak çam, ladin ve ardıç gibi çeşitli ağaçlardan da üretilebilmektedir.

e) Can Direği – Keman Kuyruğu – Eşik

Can direği, kemanın gövdesine tellerin uyguladığı baskıyı kaldırabilmesi için kemanın iç bölümüne yerleştirilen dik çubuğa verilen isimdir. Can direği adından da anlaşılacağı gibi keman için hayati önem taşımaktadır. Can direğinin olmadığı bir anda kemanın alacağı en ufak bir baskı gövdenin içine çökmesine ve geri alınamaz hasarların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir, bu yüzden mutlaka kemanınızı ani çarpmalardan korumanızı tavsiye ediyoruz.

Eşik, tellerin üzerinden geçtiği ve tellerin kuyruktan sapa kadar ulaşmasıyla görevli yardımcı bir parçadır. Eşik aynı zamanda tellerin farklı yüksekliklerde bulunması için eğimli bir hale şekillendirilmekte ve bu sayede tellerin birbirine temas etmesini engellemektedir.

Kuyruk, keman çeneliği ile bağlantı sağlayan ve tellerin girişiyle birlikte aynı zamanda fiksleri de üstünde barındıran parçadır. Kuyruk bölümünde bulunan yuvalara teller yerleştirilirken, fiksler sayesinde de tellerin sesi istenen frekansa göre ayarlanabilmektedir.

f) Kemanda Çenelik

İster el yapımı isterse fabrikasyon keman olsun yine de kemanların tamamında mutlaka üretilen parça çeneliktir. Çenelik en doğru teknikle kemanın rahat tutuşunu sağlamak ve boyun ile omuz arasındaki bölgeyi desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Çoğunluk bu şekilde olsa da kemanı üzerinde çenelik olmadan çalan kişilerde bulunmaktadır.

Ancak ileride ortopedik bir sorun yaşamamanız ve çalım esnasında zorluk çekmemeniz için Griffin Sanat eğitmenleri olarak mutlaka çalarken çenelikten destek almanızı öneriyoruz!

g) Kemanda Arşe ve Teller

Keman parçaları ve aksesuarları arasında şüphesiz ilk yeri arşe almaktadır. Arşe, bir diğer adıyla keman yayı, kemandan ses çıkmasını sağlayan ilk aparattır. ‘’ keman çubuğunun adı nedir? ‘’ sorularının cevabı da yine budur. Keman yayı kalitesine göre işlenmiş misinadan ya da at kuyruğunun kılından yapılabilmektedir.

Teller eski dönemlerde hayvan bağırsağından yapılsa da artık günümüzde bu tip tellerin kullanımı ortadan kalkmış ve çelik-metal alaşımlı malzemeler kullanılmaya başlayarak tellerde yeni bir dönemin kapıları açılmıştır. İyi bir kemanınız ve varsa tam performans elde etmek istiyorsanız keman kursu İzmir olarak iyi kalite bir tel seti edinmenizi öneriyoruz!

Artık kemanı yakından tanıdığımıza göre kaliteli bir kemanın sahip olması gereken özellikler neler, hangi parça hangi görevi üstleniyor biliyoruz demektir. Bir keman satın alırken bu maddeleri göz önünde bulundurarak kendinize en uygun kemanı alabilir ve ilerleyen süreçte kemanınızda bir problem çıkması durumunda bunun hangi parçadan kaynaklandığını tespit edebilirsiniz!

5. KEMAN MARKALARI

Birçok keman çeşidi olduğu gibi birçok farklı keman markası da bulunmaktadır. Çalmak istediğiniz keman türüne karar vermenizin ardından sıra hangi keman markasını ve modelini seçeceğinize gelir. Bu noktada halihazırdaki keman çalma seviyeniz, bütçeniz ve keman çalmadaki amacınız önemli rol oynar. Sizin için fiyat-fayda dengesi açısından en iyi kemanı seçmek hem kısa hem de uzun vadede önemlidir. Öte yandan en kaliteli keman markaları arasında Rosler, Yamaha, Stromberg gibi markalar yer almaktadır. En iyi keman markaları arasından kendiniz için en iyisini seçebilmeniz adına sizlere detaylı bir yazı hazırladık. Bu yazının detaylarına ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

6. KEMAN BOYUTLARI

Keman, çalan kişinin klavyeye uzanabilmesi ve fiziksel olarak yeterlilik sağlayabilmesi adına diğer bir çok müzik aleti gibi çeşitli boylarda üretilmektedir. Keman çalacak kişilerin kendilerine en uygun boyutu tespit edebilmesi için sol ellerini kemanın en üst kısmında bulunan salyangoz bölgesine uzatmaları ve bu alanı avuç içlerine alabilmeleri gerekmektedir.

Eğer ki bu işlemi uygulayabiliyorsanız, satın alacağınız keman size ya da çocuğunuza uygun demektir. Kemanın çeşitli yaş gruplarına uygun boyut olarak 4 tane çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;

 • 1/4 kemanlar: Çeyrek Keman
 • 2/4 kemanlar: Yarım Keman
 • 3/4 kemanlar: Üç Çeyrek Keman
 • 4/4 kemanlar: Tam Keman (Yetişkin Kemanı)

7. KEMAN ÇALMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Keman öğrenmek için zamanınız olduğunu düşünüyorsanız önümüzdeki birkaç yılı bu işi ayırıp ayıramayacağınız konusunda yeniden bir değerlendirme yapmanız gerekmektedir. Çünkü keman çalmayı öğrenmek için birkaç yıla ihtiyacınız olabilecektir.

Birçok aile çocuklarını enstrüman çalmaya yönlendirmektedir. Çocuklar için bu başta anlamsız gelse bile sık sık pratik yapmaya başladıktan sonra enstrüman çalmaktan büyük keyif alabilmektedirler. Bu noktadan sonra aileler çocuklarına baskı kurarak pratik yapmayı bırakmalarını isterler. Bu aslında bitmek bilmeyen bir döngüdür.

Keman çalmayı öğrenmek istiyorsanız elbette bilmeniz gereken ilk şey bu olmayacaktır. Yeni başlayanlar için keman çalmayı öğrenmek çok zor bir iş değildir. Ancak, kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken daha farklı şeylerin olacağını unutmamalısınız.

a) Profesyonel Çalışlar Zaman Alıcıdır

Çaldığınız kemandan havadar bir ses çıkmasını istiyorsanız bunun kulağa hoş gelen bir hayal olduğunu bilmelisiniz. Güzel bir hayal olmasına rağmen başlangıçta bu hayali yerine getirmeniz pek mümkün olmayacaktır. Yayı tutma şekliniz muhtemelen hayat boyunca karşılaşacağınız en garip pozisyonlardan birisi olacaktır. Daha sonra ise bu tutuş ikinci doğanız haline gelecektir.

İlk birkaç gün veya birkaç hafta boyunca o garp tutuş şekliyle kemanı çalmaya çalışacaksınız. Tüm duyacağınız şey sadece bir çizilme sesi olacaktır. Devam etmeye çalıştığınızda bir sineğin çıkardığı seslere benzer sesler çıkarmaya başlayacaksınız. Zaman geçtikçe bu seslerde düzelme olacak ama profesyonel seviyeye ulaşmanız biraz zaman alacaktır.

b) Keman Gürültülü Olabilir

Profesyonel kemancılar bile zaman zaman kemanlarından çıkan seslerden pek hoşlanmazlar. Kemandan çıkan çizik benzeri gürültülü seslerin izinden giderek bundan parlak bir fikir yaratma yoluna gitmeyi tercih ederler. Ancak keman çalmaya başlayanların unuttuğu bir şey vardır. Sesin üretildiği delikler sol kulağa her zaman daha yakındırlar ve zaman içerisinde bu deliklerden çıkan sesler sol kulakta işitme kaybına neden olabilmektedir.

Özellikle solo parçalarda çalışan kemancılar seslerin çıkışını farklı noktalara yönlendirme yoluna gidebilmektedir. Konser alanında çalan bir kemancı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu tür bir kemancı çıkan sesi her zaman son koltuğun olduğu yere doğru yönlendirmeye çalışmaktadır. Böylece çıkan çizik türü sesleri sadece kendisi duyar ve konser salonunun sönümleme etkisiyle seyirci sesin güzel tarafını duymuş olmaktadır.

c) Keman Sık Sık Bakım Gerektirir

Bir kemanın varsa bazı işlerin süreklilik kazanacağını bilmen gerekmektedir. Özellikle bakım konusu sık sık yapman gereken bir şeydir. Keman bakımı zaman zaman alışkanlık haline dönüşeceği için bu konuda biraz daha rahat edebilirsiniz. Bir kemancı çalmaya hazırlanırken önce yayı sıkmakta ve ardından yayın tellerine ufak bir şeyler uygulamaktadır.Bu yöntemle yayın biraz eğri olmasını sağlamaktadır. Eğri şekli korumak için yay, keman kullanılmadığı sürece gevşek bırakılmalıdır.

Basit bir biçimde yayın en sonunda yer alan düğmeyi ucundan çevirirsiniz. Kullanmak istediğiniz zaman ise bu düğmeyi başka bir yöne çevirmiş olursunuz. Kemancıların yay tellerine uyguladıkları nesneye rosin adı verilmektedir. Yay telleri doğal bir şekilde kaygan olmakta ama kendi kendilerine ses çıkaramamaktadırlar. Sesin çıkması için sürtünme gereklidir ve yapışkan rosin sürtünmeyi tetiklemektedir. Rosin, teller üzerinde bir kalıntı bıraktığından bunlar sürekli temizlenmelidir.

d) Herkes Herkesten İyi Olabilir

Çok şaşırtıcı olsa bile herkesin herkesten iyi keman çalması mümkün olabilmektedir. Bu diğer pek çok enstrüman için geçerli bir durumdur. Griffin Sanat merkezinde katılacağınız kurslarda bunun bir gerçek durum olduğunu görebilirsiniz. Bazen eğitmenin sunmuş olduğu örneği eğitmenden daha iyi bir şekilde çalabilirsiniz.

Birçok insan keman çalma konusunda sizden daha iyi olabilecektir. Siz de diğer insanlardan daha iyi keman çalabilecek duruma gelebilirsiniz. Bu her zaman geçerli bir kuraldır. Bu yüzden bu durumdan rahatsızlık duymamak en iyisidir. Sonuçta bu bir yarışma değildir. Keman çalarken kendinizi müzik yoluyla ifade etmeye çalışmanız yeterli olacaktır.

Griffin Sanat olarak keman hakkında bilinmesi gerekenler ile ilgili hazırladığımız blog yazısının sonuna geldik. Yazı boyunca kemanın tarihçesinden kemanın parçalarına; kemanın özelliklerinden keman çeşitlerine kadar birçok merak edileni ele aldık. Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde bizlerle 0554 971 45 30 numaralı hat üzerinden iletişime geçebilir; İzmir keman kursu arayışındaysanız sanat merkezimizi istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Bol müzikli günler dileriz.

 

Leave a Reply

İletişime Geç!

Sanat merkezimiz haftanın 7 günü 09:00-23:00 saatleri arasında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Online Keman Kursu Sitemap