whatsapp iletişim

Keman Çeşitleri

Keman, yaylı ve arşe ile çalınan ‘keman ailesi’ grubunda yer alan perdesiz ve 4 telli bir müzik aletidir. Kemanın temel enstruman olduğu ‘keman ailesi’ grubunu oluşturan toplamda 4 adet müzik aleti bulunmaktadır. Keman çeşitleri isimleri boyutlarına göre incelendiğinde küçükten büyüğe doğru sıralanışı şu şekildedir; keman, viyola, çello (viyolonsel), kontrbas.

keman-cesitleri

Yukarıda sıralamasını yaptığımız müzik aletlerinin kullanım alanları, tonları, boyutları farklı olsa da görünüm olarak aralarında çok bariz benzerlikler taşımaktadırlar. Keman ailesinin genel özelliği ise bu grupta yer alan bütün müzik aletlerinin arşe ile çalınması ve perdesiz bir yapıya sahip olmasıdır. Gelelim yazımızda bulabileceğiniz konu başlıklarına;

 • Keman çeşitleri nelerdir?
 • Keman türleri nedir?
 • Keman ailesi enstrümanları
 • Keman çeşitleri ve özellikleri

Keman Çeşitleri Nelerdir?

Keman çeşitleri; boyutlarına, yapımına ve yapısına olmak üzere 3 farklı alanda sınıflandırılmıştır. Siz de yazımızda belirttiğimiz keman çeşitleri hakkında bilgi alarak nasıl bir keman almanız gerektiğini daha net belirleyebilir ve bu güzel enstrümanı yakından tanıyabilirsiniz! Gelelim kemanın sınıflandırıldığı alanları yakından incelemeye;

 • Boyutlarına Göre Keman Çeşitleri

keman-turleri

Keman, boyutlarına göre incelendiğinden karşımıza yarım, çeyrek, tam keman gibi ifadeler çıkmaktadır. Bu tip ifadeler kemanın boyutunu belirtmektedir. Kemanın doğru ve rahat bir şekilde çalınabilmesi açısından mutlaka doğru keman boyutu tespit edilmeli ve alınacak keman öncelikle bu özelliğe göre seçilmelidir. Farklı ebatlarda bulunan bu kemanlar farklı yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Bunun sebebi ise keman çalmak isteyen her kişinin standart bir bedensel yapıya sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Kol, el, parmak ve boy uzunlukları kişiden kişiye farklılık gösteren özellikler olduğundan dolayı doğru ebatlarda keman almak adına mutlaka alacağınız kemanı öncesinde denemenizi öneriyoruz! Ortalama olarak keman boyları ve karşılık geldiği yaşlar şu şekildedir;

1/8 Keman= (4-6 Yaş Aralığı) – Çeyreğin Çeyreği
1/4 Keman= (6-8 Yaş Aralığı) – Çeyrek
2/4 Keman= (8-10 Yaş Aralığı) – Yarım
3/4 Keman= (10-13 Yaş Aralığı) – 3 Çeyrek
4/4 Keman= (13+ Yaş Grubu) – Tam

NOT: Yukarıda belirtilen yaş aralıkları genel olarak kabul edilen ortalama standartlardır, 10 yaş grubunun altında kişisel gelişim hızı bireyler arasından büyük farklılıklar gösterebildiği için mutlaka satın alınacak keman çeşitleri deneyerek satın alınmalıdır.

 • Yapımına Göre Keman Çeşitleri

keman-ailesi

Keman çeşitleri, yapıldığı malzemelere göre incelendiğinde ‘fabrikasyon’ ve ‘el yapımı’ olmak üzere 2 alanda incelenmektedir. Bu çeşitlerde belirleyici olan kemanın işleniş biçimi, yapımında kullanılan cila ve ağaç aynı zamanda kemana uygulanan işçiliktir. Fabrikasyon ve el yapımı kemanların özelliklerini incelemeye başlayalım;

a- Fabrikasyon Keman

Fabrikasyon keman çeşitleri standart olarak üretilir ve yapımında çoğunlukla yapay cila ile kontrplak kullanılır. Bu tip kemanlarda sesin gürlüğü daha az, kullanılan malzemenin kalitesi daha düşüktür. Bu üretim kemanlarda amaç işçilik ve zamandan tasarruftur. Bu yüzden el ile kemana uygulanan bir işlem bulunmayıp, tüm gerekli aşamalar makine aracılığıyla kemana uygulanmaktadır. El yapımı ya da yarı el yapımı kemanlar ile kıyaslandığında bu keman türü fiyat olarak bariz şekilde hesaplıdır.

b- El Yapımı Keman

El yapımı keman çeşitleri her ustanın işçiliği ve deneyimlerine göre farklı üretilmekte ve yapımında farklı ağaçlar ya da cilalama stili uygulanmaktadır. El yapımı keman türlerinde ses gürlüğü daha fazla olmakta ve kaliteli malzeme (ustanın seçimine göre değişir) kullanılmaktadır. İşçilik ve deneyimin ön planda olduğu bu keman türünün fiyatları fabrikasyon kemanlara oranla gözle görülür şekilde fazladır, bunun sebebi tüm işlemlerin luthier ( çalgı yapımcısı ) tarafından tek tek uygulanması, harcanan zaman ve emektir. Ancak keman çalmaya profesyonel bir bakış açısı ile yaklaşıyorsanız mutlaka el yapımı keman almanızı tavsiye ediyoruz.

 • Yapısına Göre Keman Türleri

yapisina-gore-keman-cesitleri

Keman çeşitleri yapısına göre ‘elektro keman’ ve ‘standart keman’ olmak üzere 2 grupta incelenmektedir. Bu kemanların her ikisi de nota düzeni, tutuş ve çalım olarak birebir aynı olsa da işleyiş olarak birbirinden ayrılmaktadır. Hangi türün size daha yakın olduğu öğrenmek için gelin birlikte bu kemanların farklılıklarını inceleyelim;

a- Elektro Keman

Görüntüsü ‘s’ harfini andırır ve boşluklu bir yapısı bulunan keman türleri elektro kemandır. Elektro keman, adından da anlaşılacağı gibi elektrik akımını sese çevirerek ses iletimini sağlar. Bu tip kemanlardan sesi kulaklık kullanarak ya da kemanınızı bir amfiye bağlayarak ses elde edebilirsiniz, bunlar olmadan minimum düzeyde ses verseler de sesin miktarı birinin dinlemesi için tatmin edici olmayacaktır. Sesinin ayarlanabilmesi, kulaklık aracılığı ile çalışılabilmesi gibi avantajları bulunurken, normal kemanlardan daha ağır bir yapıya sahip olmasından dolayı da uzun süreli çalışmalarda dezavantaj sağlamaktadır.

b- Klasik Keman

Günümüzde en sık kullanılan, akustik olarak çalışma prensibi bulunan keman türleri idir. Bu keman türleri elektro kemana kıyasla oldukça hafif ve kullanımı rahattır. Sesin volümünün kısılabilmesi için mutlaka ‘susturucu’ ya da benzeri bir aparat kullanılması gerekmektedir, ancak susturucu da ses ayarı yapılamamaktadır. Taşıma rahatlığı, ağırlığı elektroya göre daha hafif olduğu için uzun süreli kullanım da rahatlık gibi avantajlar sunarken, tek dezavantajı sesin istenilen miktarda azaltılamamasıdır. Keman kursu İzmir olarak keman öğrenmeye klasik kemanla başlamanızı öneriyoruz!

Keman Ailesi

Küçükten büyüğe doğru keman ailesi enstrümanları sıralanışı, keman çeşitleri ve özellikleri ve aşağıda ayrıca keman ailesi hakkında bilgi açıklamalı olarak yer almaktadır.

 • Keman

keman

Keman, keman ailesi ne adını veren enstrüman olmakla birlikte bulunduğu grubun en küçük ebatlara sahip müzik aletidir. Üzerinde dört adet tel bulunan kemanın akort sistemi batı müziğinde ‘sol-re-la-mi’ şeklinde iken Türk müziğinde akort dizilimi ‘do-sol-re-la’ şeklindedir. Kemanın ön yüzeyinin sağında ve solunda ‘f’ şeklinde iki tane ses çıkışını sağlayan delik bulunmaktadır. Standartlara uygun olarak üretilen bir kemanın form boyutu 35-36 cm arasında değişiklik göstermektedir.

Keman çalımı omuz ve çene arasında gerçekleşmekle beraber yardımcı aparat olarak yastık adı verilen omuzu desteklemek amacıyla kullanılan bir malzeme kullanılmaktadır. Keman çalımında sol elin görevi notaları basmak iken sağ elin görevi basılan notaları arşe yardımıyla seslendirmektir.

 • Viyola

viyola

Kemanın büyüğü olarak nitelendirilen viyola, görünüm olarak birebir bir keman izlenimi verse de boyut olarak kemandan daha büyüktür ve bu büyüklüğün sağlamış olduğu farklılık, sesindeki ‘tok’ tınıdan belli olmaktadır. Viyola kemana oranla daha az bilinen bir müzik aleti olsa da, özellikle klasik batı müziği orkestralarında ve gruplarında aranan müzik aleti olarak görev yapmaktadır.

Viyolanın farklı ebatlarda bir çok çeşidi olmakla birlikte en küçük viyolanın form boyutu 38 santim iken en büyük viyolanın form boyutu yaklaşık olarak 42 santimdir. Kemana oranla daha pes ses ses aralığına sahip olan bu müzik aleti yine keman gibi çene arasına konularak icra edilmektedir.

 • Çello (Viyolonsel)

cello

Çello kalın oktavlı sesleri içerisinde barındıran bir müzik aletidir. Halk ağzında ‘kocaman keman’ olarakta bilinen bu müzik aletinin form boyutu tam boy çellolarda 72 ile 76 santim arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bir keman ya da viyola ile yan yana getirildiğinde çellonun boyut olarak büyüklüğü gözle görülür şekilde ayırt edilebilmektedir. Keman ailesi üyelerinden kontrbas ve çello sık sık birbiri ile karıştırılmaktadır.

Çello sağ ve sol bacaklar tarafından sıkıştırılarak, altında bulunan metal çubuğun yere sabitlenmesiyle çalınır. Boyutunun büyüklüğü çellonun oturularak çalınmasını bir nevi zorunlu kılmıştır. Solo bir enstrüman olmasının yanı sıra önemli bir eşlik müzik aleti olan çello klasik müzik başta olmak üzere caz, pop gibi alanlarda da oldukça sık kullanılıp, son dönemlerde Türk sanat müziğinde de önemli bir yere sahip olmuştur.

 • Kontrbas

kontrbas

Kontrbas, violin ailesinin en uzun enstrümanı olarak nitelendirilmektedir. Form boyutunun 108-120 santim arasında değişmesinden dolayı ayakta çalınan kontrbas, bu yaylı grubundaki en kalın oktavlı sesleri çıkarabilmektedir. Çello ile kontrbas yan yana getirildiğinde yine boy farklılığı çok net gözlemlenebilmektedir.

Kontrbas dik şekilde tutularak ve çoğu zaman parmakla çalınır. Ancak tarza bağlı olarak arşe ile kullanımına da rastlanabilmektedir. Bu müzik aleti solodan ziyade bir eşlik enstrümanıdır fakat kontrbas için yazılmış solo eserlerde bulunmaktadır. Caz başta olmak üzere blues, country, klasik gibi müzik türlerinde sıkça kontrbas eşliğine rastlanmaktadır.

Keman çeşitleri yazımızı burada noktalıyoruz, keman türleri hakkında aklınıza takılan her konuyu bize sorabilir ya da keman ailesi içerisinde yer alan müzik aletlerini yakından tanımak için dilediğiniz zaman sanat merkezimizi ziyaret edebilirsiniz, hoşçakalın!

Leave a Reply

İletişime Geç!

Sanat merkezimiz haftanın 7 günü 09:00-23:00 saatleri arasında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Online Keman Kursu Sitemap